Dokumenty do licencji międzynarodowej-wspólnotowej

Oświadczenia Małżonka - Który to zarządza operacjami transportowymi w firmie męża lub żony

Polisy i zabezpieczenia finansowe w firmie transportowej

Umowa o pracę dla kierownika transportu

Umowy z kierowcą lub kierownikiem transportu