Kategoria:

Polisa jako wymóg zdolności finansowej

Opis:

Najtańsza Polisa w Polsce. Zgodnie z Rozp. (WE) 1071 Art.7 pkt.2 Jednym z warunków wydania Licencji Transportowej Międzynarodowej/ Wspólnotowej jak i Zezwolenia na wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego jest wymóg zdolności finansowej. Pierwszy pojazd - 9000,00euro Kolejny pojazd - 5000,00 euro Jedną z możliwości jest dostarczenie organowi Polisy jako zabezpieczenie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art.7 pkt.2 Rozporządzenia (WE) 1071/2009 Reasumując w miejsce zablokowanych środków pieniężnych wykupujecie Państwo najtańszą polisę za 400,00zł czy też inną kwotę która jest zależna od ilości zgłaszanych pojazdów do licencji i jest to o wiele korzystniejsza opcja (jaką daje nam prawo Unijne) dla Państwa firmy.