Kategoria:

Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień

Opis:

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. artykuł 16 pkt. 5 daje nam prawo do wykonywania transportu w imieniu zmarłego więc zawsze jest jakieś rozwiązanie w tym trudnym i ciężkim dla nas czasie. Jednak i tu trzeba pamiętać, że musimy BOTM/GITD powiadomić o tym fakcie składając wniosek jak i inne dokumenty do licencji (po zmarłym) zanim sądownie zostanie wydane orzeczenie o spadku. Mamy 18 miesięcy na prowadzenie transportu na podstawie licencji wydanej na zmarłego przedsiębiorcę, a przede wszystkim na przeorganizowanie całej firmy czy też zrobienie sobie certyfikatu kompetencji przewoźnika jak i załatwienie wielu innych spraw.

Dokumenty w pakiecie:
  • LR 7
  • OC
  • OB
  • OK
  • ON
  • WPC