Kurs na certyfikat przewoźnika

Kurs na certyfikat przewoźnika

KURS NA CERTYFIKAT PRZEWOŹNIKA

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych – CPC jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego wyznaczoną, na podstawie umowy cywilno-prawnej, jako zarządzającego transportem w danej firmie, kwalifikacji niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikaty wydaje Instytut Transportu Samochodowego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu pisemnego składającego się z dwóch części pisemnych:

  • test wielokrotnego wyboru
  • część problemowa składająca się z dwóch zagadnień praktycznych

Egzamin, zgodnie z nowym rozporządzeniem 1071/2009 czyli po 04.12.2011, trwa łącznie cztery godziny, czyli po dwie godziny na każdą z części.
Dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych – dla spedytorów i przewoźników, wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy – prowadzimy szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5, poz. 51).
Osobom ubiegającym się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym proponujemy w ramach szkolenia:

  • materiały zawierające pełen zestaw pytań testowych i zadań problemowych oraz materiały pomocnicze – streszczenia, opracowania, tabelki i schematy; są to materiały w wersji drukowanej i elektronicznej, które będą przydatne w trakcie przygotowań do egzaminu, jaki i w wykonywanej pracy, przepisy prawne oraz w czasie zajęć omawiamy nie tylko zagadnienia dotyczące egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, ale również kwestie praktyczne związane z ITD, Policją, systemem kar, czy wypełnianiem niezbędnych formularzy

Zapoznaj się z najbliższymi terminami kursów! Czekamy na Ciebie!
Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.koal.com.pl

Lista Dokumentów