Polisa jako zabezpieczenie w transporcie

Polisa jako zabezpieczenie w transporcie

POLISA JAKO ZABEZPIECZENIE W TRANSPORCIE

OC Zawodowe Przewoźnika to polisa ubezpieczeniowa, niezbędna dla uzyskania licencji przez przedsiębiorstwo transportowe. Polisa ta, zgodnie z rozp. (WE) 1071/2009 Art.7 pkt.2daje również możliwość przedstawienia jej jako zabezpieczenia wymogu zdolności finansowej, która jest jednym z warunków wydania Licencji Transportowej Międzynarodowej/ Wspólnotowej, jak i Zezwolenia na wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego (pierwszy pojazd – 9000,00 euro, kolejny pojazd – 5000,00 euro). Jedną z możliwości jest dostarczenie organowi Polisy jako zabezpieczenie, zgodnie z art.7 pkt.2 Rozporządzenia (WE) 1071/2009. Korzystając z tej opcji, która daje nam prawo Unijne, przedsiębiorca nie blokuje środków pieniężnych, co jest to o wiele korzystniejsze dla bieżącego działania firmy.

Niezbędnym ubezpieczeniem dla firmy transportowej jest również OC/AC samochodów wykorzystywanych w działalności przewozowej, tzw. Ubezpieczenie floty. OCP

Przedsiębiorca transportowy, pomimo że jest tylko przewoźnikiem i ładunek nie należy do niego, to w czasie transportu jest za niego odpowiedzialny. W razie kradzieży lub uszkodzenia towaru przewoźnika przed wysokim odszkodowaniem chroni ubezpieczenie OC przewoźnika. Ochrona obejmuje towar od chwili przyjęcia go do przewozu aż do czasu dostarczenia do odbiorcy. Nawet jeżeli jego dostarczenie zlecasz podwykonawcy, nadal jest on chroniony Twoim OCP.
OC przewoźnika to ubezpieczenie, które z zasady jest dobrowolne, podobnie jak OC spedytora, ale w praktyce firmy transportowe traktują je jako obowiązkowe. Klient zawsze będzie szukał przewoźnika, który ma OCP, ponieważ, pomimo że w każdym przypadku za towar w trasie odpowiada przewoźnik, to uzyskanie odszkodowania od firmy, która nie wykupiła ubezpieczenia, okazuje się bardzo trudne.

Cena polisy o szerokim zakresie ubezpieczenia może sięgać kilku tysięcy złotych i zależy od:

  • sumy gwarancyjnej
  • rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko rozboju
  • rodzaj towaru
  • obszaru, po którym się poruszasz – OCP krajowe i OCP międzynarodowe to dwa osobne ubezpieczenia, choć koszt polisy jest w obu przypadkach podobny
Lista Dokumentów