Zarzadzanie transportem

Zarządzanie transportem

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

Prawidłowe zarządzanie środkami transportu, począwszy od ich przydziału do określonych zadań, poprzez nadzór nad serwisem, po prowadzenie odpowiedniej polityki paliwowej, decyduje o efektywnym działaniu przedsiębiorstwa transportowego. Zarządzanie transportem to skomplikowany proces logistyczny, dotyczący środków transportu, polegający na alokacji i przepływie środków transportu, pracowników i wszystkich pozostałych zasobów firmy, w celu osiągnięcia pożądanych wyników poprzez optymalne wykorzystanie floty. O właściwym zarządzaniu transportem w firmie decyduje planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie transportu na każdym jego etapie, przy uwzględnianiu takich kryteriów jak: czas, lokalizacja, koszty prowadzenia przedsiębiorstwa i jego efektywność w osiąganiu założonych celów.

Kluczowe problemy zarządzania transportem:

  • problem przydziału środków transportowych do zadań oraz odpowiednich baz transportowych
  • problem ustalenia wymaganej liczebności i kompozycji taboru
  • problem ustalenia liczby pracowników niezbędnych do obsługi taboru
  • problem planowania odpowiednich marszrut do posiadanej floty pojazdów
  • problem selekcji nowego taboru oraz planowania wymiany już istniejącego taboru.

Obecnie procedury rozwiązujące powyższe problemy są prostsze, dzięki specjalistycznym programom komputerowym, gromadzącym w jednym miejscu bieżącą lokalizację pojazdów, ewidencję kierowców i pojazdów oraz pomiar i kontrolę ich czasu pracy, narzędzia do wyznaczania i kontrolowania przebytych tras, zarządzania gospodarką techniczną, rezerwacjami, serwisami, eksploatacją i rozliczaniem maszyn. Całość powyższych danych jest analizowana i przedstawiana w formie przejrzystych raportów, ułatwiających sprawne zarządzanie transportem.

Do nowoczesnych rozwiązań technicznych, ułatwiających zarządzanie flotą, należą też:

  • systemy OBD diagnozujące i informujące o uszkodzeniach pojazdów.
  • systemy nawigacji satelitarnej (GPS)
  • systemy informacji geograficznej (GIS)
  • systemy komunikacji bezprzewodowej (np. GSM)
  • tachografy (cyfrowe)
Lista Dokumentów