Zezwolenie na transport

Zezwolenie na transport

ZEZWOLENIE NA TRANSPORT

Działalność gospodarcza w zakresie usług transportu towarów, a także działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy są działalnościami regulowanymi i ich wykonywanie wymaga odpowiednich zezwoleń: przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Odpowiednie uprawnienia wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub dla międzynarodowego transportu drogowego biuro ds. obsługi transportu międzynarodowego. Wymogi dotyczące zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009 oraz Ustawa z dn5 IV 2013r. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania zezwolenia jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Można go zdobyć uczestnicząc w naszych kursach, doskonale przygotowujących do zdania egzaminu przed komisją państwową.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie zdolności finansowej, pozwalającej na prowadzenie działalności, potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

Ponadto przedsiębiorca składa oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej, wykaz posiadanych pojazdów oraz poświadcza zamiar zatrudnienia kierowców. Istotną kwestią jest również posiadanie dobrej reputacji w zakresie prawa handlowego, drogowego, transportowego.

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, przyjęty przez rząd 5 kwietnia 2013r
– zmiany:

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zastąpi licencję na krajowy transport i przewóz osób. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego będzie też uprawniało do ubiegania się o licencję wspólnotową, która zastąpi licencję na transport międzynarodowy.
W projekcie ustawy przewidziano również, że certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób lub rzeczy, wydany przed 4 grudnia 2011 r., będzie równoważny z certyfikatem wspólnotowym o którym mowa w rozporządzeniu wspólnotowym (WE nr 1071/2009) i osoby go posiadające będą zwolnione z obowiązku zdawania egzaminu uzupełniającego.

Lista Dokumentów